Επικοικωνήστε μαζί μας ... E-mail: dekeleianews@gmail.com

Ταχυδρ. διεύθυνση: Κυριακής Λιόση 4, 13677 Ολυμπιακό Χωριό, Αττική.

Τηλ: 210 7785444 - Κιν: 693 8887040 - Ομοιοτηλέτυπο: 210 2400068.